Formularze zgłoszeniowe

     

Formularz zgłoszeniowy J1
Udział w płatnym stażu w firmie

Kryteria ubiegania się o staż
 

W roku 2018 składanie wniosków
w I rundzie naboru odbywa się od 14 do 22 marca, do godz. 12.00

     

Formularz zgłoszeniowy J1a
Udział w płatnym stażu w firmie wskazanej przez stażystę

Kryteria ubiegania się o staż
 

W roku 2018 składanie wniosków
w I rundzie naboru odbywa się od 14 do 22 marca, do godz. 12.00

     

Formularz zgłoszeniowy J2
Pisanie opracowań naukowych


Informacje dot. pisania opracowań

 

Składanie wniosków odbywa się
w trybie ciągłym