Aplikuj

Dzięki dotacji projakościowej KNOW możliwe jest realizacja szeregu inicjatyw służących między innymi indywidualnemu rozwojowi naukowców, prowadzeniu badań, nawiązywaniu współpracy z innymi ośrodkami oraz udoskonalaniu oferty dydaktycznej. Poszczególne propozycje zostały opisane w Działaniach WBBiB oraz Działaniach JCI.

UWAGA! O różne formy dofinansowania mogą się starać wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.