Drugi konkurs na stanowisko samodzielnego biologa

WBBiB UJ ogłasza kolejny konkurs na stanowiska samodzielnego biologa. Oferta skierowana jest do słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych na WBBiB UJ, którzy przedłużyli edukację i 1 października 2017 rozpoczną 5. rok studiów (co oznacza, że studia doktoranckie rozpoczęli 1 października 2013 r.). W drugiej edycji konkursu oferowanych jest 7 etatów

Termin składania podań upływa w czwartek, 31 sierpnia 2017 r. Do tego czasu w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ kandydaci powinni złożyć:

  • podanie o pracę
  • listę publikacji naukowych, których są autorami lub współautorami wraz z aktualnym współczynnikiem oddziaływania (IF) czasopisma oraz kopiami pierwszych stron publikacji
  • opinię promotora pracy doktorskiej
  • zgodę na zatrudnienie od kierownika Zakładu/Pracowni WBBiB UJ, w którym/ej zatrudniony jest promotor pracy doktorskiej kandydata. 

O przyjęciu na stanowisko samodzielnego biologa decydować będzie dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów. Planowany okres zatrudnienia wynosi 15 miesięcy (od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. ). 

Więcej informacji o zasadach konkursu jest dostępnych TUTAJ (Regulamin finansowania i rozliczania zadań projakościowych realizowanych na BBiB UJ, Część B - ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ).

 
 
 
Data opublikowania: 28.06.2017
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło