Konkurs IMPULS rozstrzygnięty

W ramach działania „Rozwój potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB” w maju b.r. uruchomiony został program IMPULS, dzięki któremu pracownicy WBBiB mogli się w ubiegać o dofinansowanie działalności naukowej. Do konkursu przystąpiło 10 osób. Każdy ze zgłoszonych projektów został oceniony przez 6 recenzentów z Wydziału. Decyzją Komisji konkursowej finansowanie uzyskało 9 projektów. Środki na badania otrzymali:
  • dr hab. Anna Wiśniewska-Becker (Strukturalny aspekt ochronnej roli karotenoidów w błonach fotoreceptorów siatkówki oka, 25 000,00 zł)
  • dr Magdalena Olchawa (Udział produktów indukowanych światłem modyfikacji zewnętrznych segmentów fotoreceptorów w fototoksyczności w nabłonku barwnikowym siatkówki RPE in vitro, 25 000,00 zł)
  • dr Mirosław Zarębski (Mechanizm indukowania uszkodzeń DNA przez światło widzialne, 25 000,00 zł)
  • dr Agnieszka Waligórska (Funkcja HP1 w naprawie podwójnych pęknięć DNA w komórkach nowotworu piersi MCF7 - badania wstępne, 25 000,00 zł) 
  • dr Agnieszka Cierniak (Poznanie mechanizmów działania nanocząstek złota sprzężonych z kurkuminą w komórkach prawidłowych i nowotworowych, 25 000,00 zł)
  • dr Małgorzata Szczygieł (Wielowymiarowa analiza nekrozy nowotworowej jako czynnika paraneoplastycznego, 25 000,00 zł)
  • dr inż. Emilia Bonar (Identyfikacja specyficzności substratowej i roli toksyn układów toksyna-antytoksyna z wykorzystaniem technik transkryptomiki i proteomiki, 25 000,00 zł)
  • dr Dominik Czaplicki (Nowe szczepy Salmonella o tkankowo-specyficznych właściwościach immunomodulacyjnych, 25 000,00 zł)
  • dr Grzegorz Szewczyk (Badanie dostępności centrów aktywnych melaniny towarzyszących fotostarzeniu, przy użyciu wybranych sond molekularnych, 24 450,00 zł).
Data opublikowania: 20.06.2017
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło