IMPULS – nowy konkurs na dofinansowanie działalności naukowej pracowników WBBiB

 

 

1 maja uruchomiony został „Program IMPULS", w ramach którego o dofinansowanie działalności naukowej ubiegać się mogą pracownicy WBBiB, którzy w ostatnich 5 latach nie realizowali własnego grantu. Wnioski wraz z opisami projektów badawczych należy składać do 31 maja 2017 r.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia Programu:

  • Dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu.
  • Osoba ubiegająca się o finansowanie badań z „Programu IMPULS" musi posiadać stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz mieć ukończone 35 lat w dniu 1 stycznia 2017 roku.
  • W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, których własne badania naukowe przez ostatnie 5 lat nie były finansowane z żadnych zewnętrznych źródeł (w tym z KNOW).
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł i przyznawana jest na 13 miesięcy.
  • Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A12. Do Formularza należy dołączyć opis projektu badawczego oraz opis dorobku naukowego.
  • Oceny zgłoszonych projektów dokonuje powołana do tego celu komisja.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ (Część A, punkt d, podpunkt iii).

Data opublikowania: 01.05.2017
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło