Przejdź do głównej treści strony
           
     
           
Najmłodszy a zarazem jeden
z najnowocześniejszych wydziałów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czołowy polski ośrodek naukowy w obszarze badań biomolekular-
nych. W rankingu jednostek badawczych uzyskał w roku 2014 kategorię A+.
Zobacz więcej...
  Spółka należąca do Uniwersytetu Jagiellońskiego oferująca kompleksowe usługi  przedsiębiorcom i naukowcom działającym w branży life science, takie jak: wynajem powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe i szkolenia.
Zobacz więcej...
  Inicjatywa MNiSW – status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz dotacja przyznawana uczelniom oraz konsorcjom naukowym w celu wzmocnienia potencjału badawczego oraz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.
Zobacz więcej...
 
           

 

Ważne terminy

15 listopada upływa termin składania wniosków o wsparcie działalności studenckich kół naukowych

Zgodnie z nowymi ustaleniami dotyczącymi zasad przyznawania środków w ostatnim roku funkcjonowania dotacji KNOW 
31 grudnia 2017 r. upływa termin składania następujących wniosków:

  • o dofinansowanie wyjazdu na konferencje/warsztaty/szkolenia
  • o dofinansowanie krótko- i długoterminowych wyjazdów naukowych
  • o dofinansowanie pobytu na WBBiB profesora wizytującego
  • o dofinansowanie organizacji konferencji/warsztatów/spotkań roboczych
  • o doposażenie pracowni dydaktycznych
  • o dofinansowanie na utworzenie nowych kursów lub udoskonalenie kursów już istniejących
  • o dofinansowanie na zakup książek
  • o dofinansowanie na współpracę ze szkołami

Przejdź do Aplikuj i wypełnij formularz