Przejdź do głównej treści strony
           
     
           
Jeden z najmłodszych a zarazem najnowocześ-niejszych wydziałów na Uniwersytecie Jagielloń-skim. Czołowy polski ośrodek naukowy w ob-szarze badań biomolekularnych. W rankingu jednostek badawczych uzyskał w roku 2014 kategorię A+.
Zobacz więcej...
  Spółka należąca do Uniwersytetu Jagielloń-skiego oferująca kompleksowe usługi  przed-siębiorcom i naukowcom działającym w branży life science, takie jak: wynajem powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe i szkole-nia.
Zobacz więcej...
  Inicjatywa MNiSW – status Krajowego Naukowe-go Ośrodka Wiodącego oraz dotacja przyzna-wana uczelniom oraz konsorcjom naukowym w celu wzmocnienia potencjału badawczego oraz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.
Zobacz więcej...
 

 

Ważne terminy

1 listopada 2017 r. zniesione zostały wszystkie obowiązujące dotychczas w Regulaminie terminy zgłaszania wniosków. Nabór wniosków na dofinansowanie poszczególnych działań będzie obecnie każdorazowo ogłaszany na stronie konsorcjum oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przejdź do Aplikuj i wypełnij formularz